Varemærke

Opbevaring

Bootstrap Slider

Af hensyn til tilrettelæggelsen af vinterophalingen bedes du meddele os, om du ønsker din båd opbevaret i den kommende vinter. Bestilling, der er bindende, bedes afgivet til os på tlf. 45 86 85 00.

Det er muligt at lade masten være på, hvis din egen forsikring accepterer dette.

Ønskes der tilbud på bundmaling og polering - kontakt venligst ShipShape Service - Niels Frederiksen.

Kontakt os venligst for bestilling på tlf.: 45 86 85 00.

Betingelser 

- I forbindelse med ophalingen bliver alle både trykspulet (obligatorisk).
- Udtagning/isætning af master kan gøres med havnens mastekran, gratis.
- Husk at tøm septiktanke før optagning af båden og søventiler lukkes.
- Såfremt fartøjet ikke er klar til ophaling senest den 15. november forbeholder ShipShape sig
  muligheden for at beregne ekstra betaling for vejrlig.
- Søsætningen påbegyndes 1. april og slutter 1. maj, til hvilken dato vinterpladslejen er gældende.
- Fartøjer, der efter 1. april står i vejen for søsætning, vil blive søsat eller – hvis det er muligt –
  flyttet for ejerens regning og risiko.
- Det er forbudt at binde eller fastgøre presenninger til stativet.
- Der må ikke låses stiger el.a. udvendigt på stativet, så vi ikke kan flytte båden.
- ShipShape påtager sig ikke ansvar for skader – herunder brand, storm, tyveri eller hærværk,
  som forårsages på fartøjer, grej, master, instrumenter og rig.
- Slibning af bundmaling må kun foregå med egnet og kraftig støvsuger.
- Eksterne håndværkere må ikke arbejde på værftet uden særlig aftale.
- Reklamationer må ske inden 10 dage fra optagning.
- Fra 1. maj beregnes - foruden for søsætning - sommerpladsleje med kr. 45,- inkl. moms pr. m2
  pr. påbegyndt måned på åben plads. Prisen er ekskl. leje af stativ.

New ShipShape A/S • Rungsted Havn 1 • 2960 Rungsted Kyst • Tlf. +45 45 86 85 00 • Fax +45 45 86 85 60 E-mail: info@shipshape.dk
Delbetalning
X