Klagemuligheder

Oplysning om klagemuligheder 

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby 

via www.forbrug.dk