• Ring til os +45 45 86 85 00
 • Egen fysisk butik
 • Prismatch på alt
 • Over 15.000 tilfredse kunder

Vinteropbevaring

Hos SHIPSHAPE A/S tilbyder vi vinteropbevaring af din båd, hvor det er muligt at lade masten være på. Vi tilbyder alle form for service, bundmaling, polering og vedligeholdelse, så din båd er klar til dejlige sejloplevelser til foråret.

Vi håndterer alle både op til ca. 62’ fod max. 25 tons, og har de faciliteter der skal til for at løfte og flytte både, i form af faste/mobile kraner og hydraulikvogne. Hvis du ønsker det, kan vi også stå for transport og levering af alle bådstørrelser til hele Danmark.

 

Ring og få et godt tilbud på vinteropbevaring T: 4586 8500 / 4028 6602.

 

 

Betingelser 

 • I forbindelse med ophalingen bliver alle både trykspulet (obligatorisk).
 • Udtagning/isætning af master kan gøres med havnens mastekran.
 • Husk at tøm septiktanke før optagning af båden og søventiler lukkes.
 • Såfremt fartøjet ikke er klar til ophaling senest den 15. november forbeholder ShipShape sig muligheden for at beregne ekstra betaling for vejrlig.
 • Søsætningen påbegyndes 1. april og slutter 1. maj, til hvilken dato vinterpladslejen er gældende.
 • Fartøjer, der efter 1. april står i vejen for søsætning, vil blive søsat eller – hvis det er muligt – flyttet for ejerens regning og risiko.
 • Det er forbudt at binde eller fastgøre presenninger til stativet.
 • Der må ikke låses stiger el.a. udvendigt på stativet, så vi ikke kan flytte båden.
 • ShipShape påtager sig ikke ansvar for skader – herunder brand, storm, tyveri eller hærværk, som forårsages på fartøjer, grej, master, instrumenter og rig.
 • Slibning af bundmaling må kun foregå med egnet og kraftig støvsuger.
 • Eksterne håndværkere må ikke arbejde på værftet uden særlig aftale.
 • Reklamationer må ske inden 10 dage fra optagning.
 • Fra 1. maj beregnes - foruden for søsætning - sommerpladsleje med kr. 60,- inkl. moms pr. m2 pr. påbegyndt måned på åben plads. Prisen er ekskl. leje af stativ.